April 23, 1987
Door
Japanse Budo Associatie (Nippon Budo Shingikai)

Budo, geworteld in de krijgsgeest van het oude Japan, is een aspect van de traditionele cultuur dat door eeuwen van de historische en sociale verandering is geëvolueerd van jujutsu (1) naar een do (2).

 

Als we het concept volgen van eenwording van geest en techniek, heeft Budo zich ontwikkeld en verfijnd en staat voor de discipline in een strenge opleiding van etiquette (3), technische vaardigheden (4), fysieke kracht (5), en de eenheid van lichaam en geest (6). De moderne Japanners hebben deze waarden geërfd en ze spelen een prominente rol in de vorming van Japanse persoonlijkheden. In het moderne Japan is de budo geest een krachtige bron van energie en bevordert een aangename plaats in het individu.

Vandaag de dag heeft budo zich over de hele wereld verspreid en heeft grote internationale belangstelling. Echter, aangetrokken door louter technische training, en een overmatige wens om te winnen is een ernstige bedreiging voor de essentie van budo. Om deze afwijking van de kunst te voorkomen, moeten we ons zelf continu uitdagen en voortdurend blijven streven naar perfectie om dit nationale erfgoed te bewaren.

Het is met deze hoop dat we door deze Budo Handvest in te stellen we de fundamentele beginselen verdedigen van het traditionele budo.

ARTIKEL 1: HET DOEL
Het doel van Budo is om het karakter te cultiveren, het verrijken van het vermogen om een waardeoordeel te kunnen geven en het bevorderen van een goed gedisciplineerd individu dat in staat is door deelname aan de individuele fysieke en mentale training gebruik te maken van martiale technieken.

ARTIKEL 2: KEIKO
Bij het dagelijks beoefenen (7), moet men voortdurend de etiquette volgen, zich houden aan de grondbeginselen, en de verleiding weerstaan om enkel de technische vaardigheid te oefenen in plaats van de eenheid van geest en techniek na te streven.

ARTICLE 3: SHIAI
In een wedstrijd en de presentaties van kata (8), moet men de budo geest bewaren, gaan tot het uiterste, winnen met bescheidenheid, fatsoenlijk nederlaag accepteren, en voortdurend een gematigde houding tonen.

ARTICLE 4: DOJO
De dojo is een heilige plaats voor een training van de geest en het lichaam. Hier moet men de discipline, de juiste etiquette, en formaliteit behouden. De opleiding gebied een rustige, schone, veilige en plechtige omgeving.

ARTICLE 5: ONDERWIJZEN
Wanneer leerlingen worden onderwezen, met het oog op om een effectieve leraar te worden, moet de budo meester altijd naar streven om zijn / haar karakter te cultiveren en verder zijn / haar eigen vaardigheid en discipline van lichaam en geest te vergroten. Hij / zij mag zich niet laten leiden door winnen of verliezen, of arrogantie tonen over zijn / haar superieure vaardigheid, maar hij / zij moet een houding behouden die geschikt is voor een rolmodel.

ARTICLE 6: PROMOTEN
Bij het promoten van budo moeten traditionele waarden worden gevolgd. Zoek goede training, werk mee aan onderzoek, en doe je uiterste best om deze traditionele kunst te perfectioneren en te behouden met een goed begrip van internationale standpunten.

 

De vestiging van het Budo Handvest

 1. DOEL
  In 1981 werd de interesse in budo internationaal en werd de noodzaak duidelijk om een International Budo Universiteit te vestigen, waar mensen uit alle hoeken van de wereld budo zouden kunnen bestuderen. Vanwege de internationale invloeden begon budo te functioneren als een sport. Budo scholen werden steeds populairder vanwege de kampioenschappen en de promotie daarvan. Tegelijkertijd was de Japanse Budo Associatie zich bewust van een groeiende belangstelling, zowel nationaal als internationaal, in budo als een uiting van de traditionele Japanse cultuur.

  Als antwoord op deze trends, Goro Yamanaka, een gewaardeerd lid van de Japanse Budo Associatie, presenteerde een voorstel aan de Raad van Bestuur voor de oprichting van een Comité om de betekenis van Budo (een voorlopige naam) vast te stellen. Het voorstel werd goedgekeurd op 16/04/1981.

  Het mandaat van de commissie was om te onderzoeken en de vraag te beantwoorden: "Wat is budo?". Ze begonnen door overeenstemming proberen te krijgen in het duidelijk formuleren wat spirituele principes zijn die voor de ontwikkeling van het individu uniek zijn ten aanzien van budo en gedeeld werd door iedere school (do). De volgende stap zou zijn om deze fundamentele budo principes te vergelijken met sporten uit het buitenland.

 2. WERKZAAMHEDEN
  De Budo Handvest Comité werd opgericht door de Board of Trustees van de Japanse Budo Associatie. Zij hielden meer dan twintig discussie bijeenkomsten van juli 1981 tot maart 1984, en de vertegenwoordigers van iedere school (do) gaven hun mening en hielden toespraken. Het proces van het verduidelijken van de principes van budo was één van informatie verzamelen en consensusvorming.

  Vier budo experts gaven toespraken bij diverse Colleges en werd ondersteund door deze commissie. Eiichi Eriguchi gaf een lezing over "Internationalisering van Budo en haar problemen," Dr Yoshio Imamura op "Veranderingen in de zin van Budo," Katsumi Nishimura op "Veranderingen in de Budo School in het onderwijs," en Shinichi Oimatsu over "het fundamentele belang van Jigoro Kano's Judo (een van de oprichters van Kodokan Judo), en het doel van strenge training. "

  In maart 1983 publiceerde de Raad van Bestuur een extra uitgifte van een tijdschrift, een verslag over moderne Budo die de voortgang van dit onderzoek samenvat.

  Ondertussen, in voorbereiding voor het opstellen van de Budo Handvest, de leden van de commissie verkregen medewerking van elke school (do) om te zoeken naar punten van overeenstemming tussen de scholen (do). Begin mei 1982, een reeks artikelen getiteld "een algemene uitleg over het moderne Budo" werden gepubliceerd door de Nippon Budokan in het maandblad, Budo.

  Daarnaast werden drie subcommissies aan het Budo Handvest Comité opgericht om de oorsprong en geschiedenis van budo te bestuderen (1), voorgezeten door Tatsuo Saimura, (2) de kaders voor het uniformeren van budo, voorgezeten door Shinichi Oimatsu, en (3) het beeld van de ideale mens, voorgezeten door Kisshomaru Ueshiba. In juni 1983 had Hiroichi Tsujihara, die permanent had plaats genomen als Trustee van de raad had de taken van Goro Yamanaka overgenomen, nam ook de verantwoording over van het onderzoek naar de Budo Handvest. Dus Hiroichi Tsujihara werd toegevoegd aan deze commissie van vier om de Budo Handvest te maken. Deze voorzitters kwamen overeen om een definitief plan te maken over de inhoud van het Handvest en hoopte om een handvest te maken dat zou een concrete leidraad zou worden voor strenge opleiders.

  In oktober 1984 werd de Bijzondere Commissie gevormd om het basis ontwerp van de budo Handvest op te leveren en Hiroichi Tsujihara werd gekozen tot voorzitter (Kihei Kijima nam dit in juli 1986 over). Leden zijn Dr Yuzo Kishino, Katsumi Nishimura, Goro Hagawa en Shinji Nakabayashi. De commissie is zestien keer bijeengekomen.

  Om tot een akkoord over de principes van budo te bereiken bestudeerde het Comité de gepresenteerde documenten op de conferenties van de Japanse Budo Academy en andere van symposia. Zij presenteerden een voorstel voor Budo Handvest aan de Japanse Budo en andere symposia. Zij presenteerden een voorstel voor Budo Handvest voor de Japanse Budo Associatie die werd herzien aan de hand van reacties uit de scholen (do’s). Op de 19e januari 1987, de Board of Trustees van de Japanse Budo Associatie keurde het Handvest van Budo goed.

 3. TOEPASSING
  De Budo Handvest werd opgericht door de collectieve wil van de Japanse Budo Associatie tot bevordering van de gepaste ontwikkeling van budo.

  Iedere School heeft het Handvest bevestigd, maar paste zijn richtlijnen volgens haar eigen eisen toe.

 

NOTES:

 1. Het Chinese karakter (kanji) voor het karakter "jutsu" is samengesteld uit gyo, dat de weg of wijze betekent, en shutsu, wat betekent vasthouden aan de stam. Jutsu is de indicatie van de weg waar mensen zich voor een lange tijd aan verbinden. Als gevolg daarvan is jutsu: de methode of de manier waarop mensen heeft zich sinds de oudheid aan verbinden, namelijk de traditionele manier. Jutsu heeft de volgende betekenissen:
  1. kunst, vaardigheid,
  2. traditionele discipline,
  3. onderwijzen of instrueren zoals men zelf werd onderwezen.
 2. Het Chinese karakter (kanji) voor het karakter "do" (of "michi") bestaat uit shinnyu, die beweging van de voet betekent, en Shu, die kop betekent. Het hoofd is gericht in de richting die men van plan is om te gaan. Het moet de weg of de manier waarop dat men kan gaan. Van het Chinese karakter, "do" is de manier van denken, de discipline en de methode die men moet volgen.
 3. Het Chinese karakter dat wordt gelezen "Osamu" is samengesteld uit san dat decoratie betekend en ju wat betekent nemen uit het stof. Het betekent om de gehele onbalans weg te vagen en te komen tot; gemoedelijker (de harde kanten af), lastige onvolkomenheden (stijfheid, hardheid) en een zachte aardiger (zachtmoediger, milder, eerlijker) mens te maken.
 4. Het Chinese karakter dat wordt gelezen "migaku" is samengesteld uit ishi die "steen" betekent en hi wat betekent "polijsten". Migaku betekend de steen polijsten iedere keer maar weer. Met andere woorden: het betekent dat men er naar moet streven om zijn vaardigheden te ontwikkelen.
 5. Het Chinese karakter dat wordt gelezen "kitaeru" is samengesteld uit Kin wat betekent metaal en Tan, dat slaan met een hamer betekent. Dit betekent dus om je vaardigheden te versterken, zowel in geest en lichaam, als metalen met een hamer bewerken.
 6. Het Chinese karakter dat wordt gelezen "Neru" is samengesteld uit Kin dat betekent metaal of een natuurlijke stof en Kan wat betekent "vloeibaar geworden". Met andere woorden, de betekenis van de combinatie van deze twee personages is om metaal te smelten en vermeng het om een stof te creëren van betere kwaliteit.
 7. Het Chinese karakter dat wordt gelezen "kei" is samengesteld uit ka welke gewassen betekend en ki wat betekent te bewaren voor een lange tijd. Gewassen die werden bewaard voor een lange tijd moesten vaak ook worden afmeten;, me moest een manier vinden om de gewassen te berekenen. Daarom groeide Kei uit tot het concept van denken. Het Chinese karakter dat wordt gelezen "ko" betekend oud of antiek-oud. Zo betekent Keiko na te denken over en te oefenen van oude onderwerpen als budo, kunst, vaardigheden, onderwijs, etc. Daarom impliceert de term Keiko dat men moet nadenken over deze onderwerpen en hen opnemen deze strenge training.
 8. Het Chinese karakter dat wordt gelezen "kata" betekent afgesproken vormen in de training.

Leden van de Budo Handvest Comité:

Judo - Shoichi Shimizu
Kendo - tatsuo Saimura
Kyudo - Tomoji Saito
Sumo - Seikatsu Fujikawa
Karatedo - Fusajiro Takagi
Aikido - Kisshomaru Ueshiba
Shorinji Kempo - Shigeru Uchiyama
Naginata - Chiyoko Tokunaga
Jukendo - Mineji Otsu

Experts:

Eiichi Eriguchi: "Internationalization of Budo and Its Problems"
Yoshio Imamura: "Changes in the Meaning of Budo"
Katsumi Nishimura: "Changes in Budo in School Education"
Shinichi Oimatsu: "The Fundamental Significance of Jigoro Kano's Judo (a founder of Kodokan Judo), and the object of the Austere Training"

Experts die het artikel schreven: "Algemene Toelichting op Modern Budo"

Kendo - Munemitsu Shoji, Vice President
Zaidan Hojin Zen Nihon Kendo Renmei (All Japan Kendo Federation, Inc.)

Aikido - Zaidan Hojin Aikikai
(Aikikai Foundation, Inc.)

Jukendo - Mineji Otsu, Trustee,
Shadan Hojin Zen Nippon Jukendo Renmei (All Japan Jukendo Federation, Corp.)

Kyudo - Hisao Ishioka, a Hanshi with 9th Dan,
Zaidan Hojin Zen ihon Kyudo Renmei (All Japan Kyudo Federation, Inc.)

Shorinji Kempo - Shadan Hojin Nippon Shorinji Kempo Renmei (Nippon Shorinji Kempo Federation, Corp.)

Sumo - Sekatsu Fujikawa, a standing Trsutee
Zaidan Hojin Nihon Sumo Renmei (Japan Sumo Federation, Inc.)

Judo - Nobuo Kudo, Director
Zen Nihon Judo Renmei (All Japan Judo Federation)

Naginata - Chiyoko Tokunaga, standing Trustee
Zaidan Hojin Zen Nihon Naginata Renmei (All Japan Naginata Federation, Inc.)

Karatedo - Zaidan Hojin Zen Nihon Karatedo Renmei (All Japan Karatedo Federation, Inc.)
 

Het Budo Handvest (budo Kensho)
Het bepaalt het doel en de betekenis van budo training. De Budo Handvest Comité is ondermeer door de vertegenwoordigers van de volgende budo disciplines ondertekend: Judo, Kendo, Kyudo, Sumo, Karatedo, Aikido, Kempo Shorinji, Naginata en Jukendo.


Akihiro Omi