Zie ook de achtergronden

 Exameneis: Gele band

 -- Video JKF --

 1. Vooraanzicht

 2. Achteraanzicht

 3. Zijaanzicht

Beschrijving:

   1. Rei
   2. Yoi.
   3. Naar links: 
    1. hidari mahanmi no nekoashi dachi met hidari tettsui otoshi-uke
    2. migi jun-zuki (right front punch
   4. Met rechts naar achteren:
    1. migi zenkutsu dachi met migi gedan barai
    2. migi shizentai met jodan uke en migi otoshi tettsui uke
    3. instappen met  hidari zenkutsu dachi en hidari junzuki
   5. Dan 90 graden naar links:
    1. hidari zenkutsu dachi en hidari gedan barai
    2. stap naar migi zenkutsu dachi met migi jodanuke
    3. stap naar hidari zenkutsu dachi met hidari jodanuke
    4. stap naar migi zenkutsu dachi met migi jodanuke. KIAI.
   6. Draai 225 graden naar links:
    1. hidari zenkutsu dachi met hidari gedan barai.
    2. Stap naar migi zenkutsu dachi met migi junzuki
   7. Draai 90 graden naar rechts:
    1. migi zenkutsu dachi met migi gedan barai
    2. Stap naar hidari zenkutsu dachi met hidari junzuki
   8. Draai 45 graden naar links:
    1. hidari zenkutsu dachi met hidari gedan barai
    2. Stap naar migi zenkutsu dachi met migi junzuki
    3. Stap naar hidari zenkutsu dachi met hidari junzuki
    4. Stap naar migi zenkutsu dachi met migi junzuki
    5. KIAI.
   9. Draai 225 graden naar links:
    1. hidari shomen nekoashi dachi
    2. Plaats de linkerhand op de rechterhand met de ruggen tegen elkaar als voorbereiding voor nukite 
    3. Stap naar shiko dachi met hidari nukite
    4. Stap naar migi nekoashi dachi met de rechterhand op de linkerhand met de ruggen tegen elkaar
    5. Stap naar shiko dachi met migi nukite
   10. Draai 90 graden naar rechts:
    1. migi shomen nekoashi dachi
    2. Plaats de rechterhand op de linkerhand met de ruggen tegen elkaar als voorbereiding op nukite
    3. Stap naar shiko dachi met migi nukite
    4. Stap naar hidari nekoashi dachi met de linkerhand op de rechterhand met de ruggen tegen elkaar als voorbereiding voor nukite
    5. Stap door naar shiko dachi met hidari nukite
   11. Yame.
   12. Rei.